Voor advies en een kop koffie

Adresgegevens

Bezoekadres
Groupe Atlantic Nederland
Landjuweel 25
3905 PE Veenendaal

Tel. +31 (0)318 54 47 00

Mail: info.nl@groupe-atlantic.com

Postadres
Groupe Atlantic Nederland
Postbus 416
3900 AK Veenendaal

IBAN: NL56 RABO 0309 6342 02
BIC: RABONL2U

KvK Utrecht nr. 09083166
BTW nr. 8031.55.633.B01

Contactformulier

  Meest gestelde vragen

  Hoe werkt een lucht/lucht-warmtepomp?

  In de natuur koelt een voorwerp af dat warmer is dan de omgeving. Anders gesteld: het geeft zijn warmte af aan de omgeving. Zo ook in een koelkast. Het relatief warme eten geeft warmte af aan de koude koelkastelementen. Die warmte wordt afgevoerd naar de achterzijde. Een warmtepomp werkt zoals een koelkast, maar dan precies andersom. Een koelkast en een AircoHeater zijn dus beide lucht/lucht-warmtepompen. Bij een warmtepomp is het de buitenlucht die warmte afstaat aan het koelelement.
  Die warmte geeft de warmtepomp binnen af. De warmtepomp pompt dus warmte van een laag naar een hoog temperatuurniveau. Het grote voordeel hierbij is dat een warmtepomp warmte opwekt door verplaatsing en niet door verbranding. Het warmtetransport gebeurt via een vloeistof. Dankzij een ingenieus omkeerventiel kan een warmtepomp ook warmte afvoeren en dus een ruimte koelen.

  Warmtepompsystemen: voor- en nadelen voor de gebruiker.

  Er bestaan verschillende soorten warmtepompen: systemen die grondwarmte, grondwaterwarmte of luchtwarmte verpompen. FUJITSU AircoHeaters zijn lucht/lucht-warmtepompen. Ze verplaatsen de warmte uit de buitenlucht van een lagere naar een hogere temperatuur en zijn makkelijker toe te passen dan de andere systemen. De hoofdgroepen binnen warmtepompapplicaties verschillen zeer sterk op een aantal vlakken. Alle warmtepompen in onderstaande vergelijking functioneren als hoofdverwarming zonder enige vorm van externe hulpverwarming.

  Zijn koelmiddelen schadelijk voor het milieu?

  Chloorfluorkoolstofverbindingen of CFK’s (bijvoorbeeld R12) zijn, zoals de naam al zegt, koolwaterstoffen waarvan alle waterstofatomen zijn vervangen door chloor en/of fluor. CFK’s werden na 1950 ontwikkeld en gebruikt als koelmiddel en als drijfgas voor spuitbussen. De chlooratomen in CFK’s kunnen in de atmosfeer onder invloed van ultraviolette straling als radicalen worden vrijgemaakt. Deze dienen als katalysator voor de afbraak van ozon tot zuurstof waardoor het ozongat
  ontstaat. CFK’s worden niet meer gebruikt in koel- of warmtepompapplicaties in Europa, ook niet in FUJITSU AircoHeaters.

  In HCFK’s (bijvoorbeeld R22) is een deel van de waterstofatomen niet vervangen door chloor. Hierdoor wordt de levensduur in de atmosfeer aanzienlijk verkort. Ze tasten de ozonlaag minder aan dan CFK’s. Maar de applicaties met HCFK’s verdwijnen ondertussen ook langzamerhand van de markt. In de jaren negentig werden de HFK’s (bijvoorbeeld R407c en R410a) ontwikkeld. HFK’s tasten de ozonlaag niet aan, maar vallen wel onder de categorie van de broeikasgassen.
  FUJITSU AircoHeaters werken met HFK’s en dankzij de strenge wetgeving op behandeling en recuperatie van deze gassen, is de milieubelasting nihil.