Frequently Asked Questions

We beantwoorden graag uw vragen!

Op deze pagina beantwoorden wij veel gestelde vragen. Mocht het antwoord dat u zoekt hier niet bij staan neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Bent u een particulier? Dan kunt u met al uw vragen over onze producten terecht bij uw eigen installateur. Zoekt u en installateur? Download dan hier onze lijst met installateurs in Nederland waar wij zaken mee doen.

Meest gestelde algemene vragen

Hoe werkt een lucht/lucht-warmtepomp?

Een lucht/water warmtepomp transporteert warmte uit de buitenlucht naar binnen. Door het toepassen van een koudemiddel met een laag kookpunt, kan zelfs bij strenge vorst warmte uit de buitenlucht worden gehaald. Die warmte geeft de warmtepomp binnen af aan het water van de vloerverwarming of (laagtemperatuur) radiator.

Het grote voordeel hierbij is dat een warmtepomp warmte opwekt door verplaatsing en niet door verbranding. Hierdoor verbruikt een warmtepomp veel minder energie dan een traditionele elektrische verwarming. Dankzij een ingenieus omkeerventiel kan een warmtepomp ook warmte van binnen naar buiten transporteren en dus een ruimte koelen.

Waarom is de warmtepomp technologie duurzaam?

Een warmtepomp transporteert warmte-energie uit de buitenlucht naar binnen. Hierdoor kan met 1 kW elektrische energie tot wel 4 kW warmte geleverd worden. Druk je dit uit in rendement, dan is het rendement 400%. In warmtepomp termen spreken we dan van een COP (Coëfficiënt Of Performance) van 4,0.
De overgang van cv-ketels naar warmtepompen en hybride systemen reduceert het gebruik van gas als fossiele brandstof. Cv-ketels werken met een gemiddeld rendement van ongeveer 90% en zijn daarmee een stuk minder efficiënt dan (hybride)warmtepompen.

Voor- en nadelen van warmtepompen in huis

Er bestaan verschillende soorten warmtepompen: systemen die grondwarmte, grondwaterwarmte of luchtwarmte verpompen. FUJITSU AircoHeaters zijn lucht/lucht-warmtepompen. Ze verplaatsen de warmte uit de buitenlucht van een lagere naar een hogere temperatuur en zijn makkelijker toe te passen dan de andere systemen. De hoofdgroepen binnen warmtepompapplicaties verschillen zeer sterk op een aantal vlakken. Alle warmtepompen in onderstaande vergelijking functioneren als hoofdverwarming zonder enige vorm van externe hulpverwarming.

Zijn koelmiddelen in warmtepompen schadelijk?

Chloorfluorkoolstofverbindingen of CFK’s (bijvoorbeeld R12) zijn, zoals de naam al zegt, koolwaterstoffen waarvan alle waterstofatomen zijn vervangen door chloor en/of fluor. CFK’s werden na 1950 ontwikkeld en gebruikt als koelmiddel en als drijfgas voor spuitbussen. De chlooratomen in CFK’s kunnen in de atmosfeer onder invloed van ultraviolette straling als radicalen worden vrijgemaakt. Deze dienen als katalysator voor de afbraak van ozon tot zuurstof waardoor het ozongat
ontstaat. CFK’s worden niet meer gebruikt in koel- of warmtepompapplicaties in Europa, ook niet in FUJITSU AircoHeaters.

In HCFK’s (bijvoorbeeld R22) is een deel van de waterstofatomen niet vervangen door chloor. Hierdoor wordt de levensduur in de atmosfeer aanzienlijk verkort. Ze tasten de ozonlaag minder aan dan CFK’s. Maar de applicaties met HCFK’s verdwijnen ondertussen ook langzamerhand van de markt. In de jaren negentig werden de HFK’s (bijvoorbeeld R407c en R410a) ontwikkeld. HFK’s tasten de ozonlaag niet aan, maar vallen wel onder de categorie van de broeikasgassen.
FUJITSU AircoHeaters werken met HFK’s en dankzij de strenge wetgeving op behandeling en recuperatie van deze gassen, is de milieubelasting nihil.

Meest gestelde vragen Hybride warmtepomp

Wanneer is de Hybride add-on een goede oplossing?

De Hybrid add-on kan in samenwerking met een cv-ketel de meeste Nederlandse woningen van warmte voorzien. De cv-ketel voorziet in de warmtevraag bij buitentemperaturen onder +4°C en bij een verhoging van de gewenste binnentemperatuur. De hybrid add-on houdt de woning gedurende de dag op temperatuur. Een richtlijn om te controleren of uw woning voldoet, is wanneer bij een buitentemperatuur van +4°C en hoger (na opwarming door de cv-ketel) op temperatuur gehouden kan worden met een watertemperatuur van 55°C. Raadpleeg uw installateur voor advies op maat.

Welk vermogen (kW) levert de Hybride add-on?

De Hybrid add-on levert een verwarmingsvermogen van 5 kW tot buitentemperaturen van 4°C of hoger. Bij lagere temperaturen neemt de cv-ketel het over. De warmtepomp werkt hierdoor met een gunstig rendement.

Hoeveel kan ik met de Hybride add-on besparen?

Er kan tot 60% op het gasverbruik voor verwarming van de woning worden bespaard. In plaats van gas gebruikt de hybrid add-on elektriciteit (standaard jaarverbruik ERP-label:  2046 – 2978 kWh/jr). Bij doorsnee woningen zonder zonnepanelen levert dit besparingen van enkele tientallen euro’s per maand op. In combinatie met (voldoende) zonnepanelen is de besparing hoger. De uiteindelijke besparing is afhankelijk van de gasprijs, de kWh prijs, isolatie en afgiftesysteem in de woning.

Is mijn cv-ketel compatibel met de Hybride add-on?

De Hybrid add-on is geschikt voor alle standaard cv-ketels. Zowel opentherm aangestuurde ketels als aan/uit gestuurde ketels zijn geschikt.

Werkt Hybride add-on i.c.m stadsverwarming?

Gebruik in combinatie met stadsverwarming wordt niet ondersteund.

Werkt de Hybride add-on met mijn eigen thermostaat?

De Plugwise Anna thermostaat is een vast onderdeel van de hybrid add-on configuratie. De thermostaat van uw huidige cv-ketel vervalt. De Plugwise anna thermostaat is verbonden aan de control box van de hybrid add-on. De control box bepaalt (op basis van de Plugwise Anna) in welke gevallen de warmtepomp of de cv-ketel in de warmtevraag voorziet.

Hoe voorkomt de Hybride add-on bevriezing?

Hiervoor zijn bij de Hybrid add-on twee beveiligingsniveaus actief:
1. Het inschakelen van de circulatiepomp bij temperaturen lager dan 0°C op basis van de eigen buitenlucht temperatuursensor.
2. Het inschakelen van de compressor in het geval van doorstroombeperking.

Waar wordt de Hybride add-on verkocht?

De Hybrid add-on wordt verkocht via de groothandel. U kunt het toestel inclusief installatie aanschaffen bij uw installateur.

Wat is de garantie op de Hybride add-on?

De fabrieksgarantie garantie op de Hybrid add-on is 2 jaar.

Hoe vaak heeft de Hybride add-on onderhoud nodig?

De buitenunit dient jaarlijks geïnspecteerd en gereinigd te worden. Dit kan gelijktijdig plaatsvinden met de inspectie van de hydraulische componenten en het onderhoud van de cv-ketel.

Wat is de max. afstand tussen buitenunit en cv-ketel?

De warmtepomp is voorzien van een krachtige circulatiepomp (waterkolom van tot 7,5m bij 15 l/min). Afhankelijk van de gekozen leidingdiameter kan de pomp leidinglengtes overbruggen van tenminste 2x 15 m (aanvoer en retour). Leidingen buiten dienen altijd geïsoleerd te zijn. Bij grotere leidingtengte buiten verdient deze leidingisolatie extra aandacht om rendementsverlies te voorkomen.

Wat is het geluid dat de Hybride add-on produceert?

De buitenunit van de hybrid add-on produceert een maximaal geluidsvermogen van 63 dB(a) bij vollast.  In verwarmingssystemen waar over het algemeen lagere aanvoertemperaturen nodig zijn, zal de Hybrid Add-On op een lager geluidsniveau werken (aanvoertemperatuurvraag 35°C – 40°C).  Uw installateur kan u informeren over de geluidsdruk die dit oplevert op de erfgrens en de optimale positie van de buitenunit.

Op welk punt van het leidingnet komt de Hybride add-on?

Om een goede samenwerking tussen beide systemen te waarborgen is het noodzakelijk om de Hybrid add-on aan te sluiten op de hoofd-aanvoer-retour leidingen van de CV, vóór het punt dat deze leidingen zich aftakken naar verschillende ruimtes in uw woning.

Kan ik de Hybride add-on ook zelf installeren?

Om aanspraak te maken op de ISDE-subsidie stelt de overheid de eis dat de warmtepomp geïnstalleerd wordt door een erkend installateur. Ook de fabrikant eist installatie door een erkend installateur als voorwaarde voor het verstrekken van de fabrieksgarantie.